Sunday, 18 July 2021

குடும்பத்தின் தோற்றம்

 (குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்)

(“செங்கொடி மையம்” என்கிற வாசகர் வட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட

26 வது வார வகுப்பு - 17-07-2021) வகுப்பு)

எங்கெல்ஸ் எழுதிய “குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்” என்ற நூல் மிகவும் முக்கியமான நூலாகும். சமூகவியல் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இது ஆதார (Reference Book) நூலாக இன்றும் இருக்கிறது. இன்றைய வகுப்பில் நாம் இந்த நூலை முழுமையாகப் பார்க்கப் போவதில்லை, இதில் உள்ள குடும்பத்தின் தோற்றம் என்பதை மட்டும்தான் பார்க்கப் போகிறோம். இதுவே சுமார் 100 பக்கங்கள் இருக்கிறது. 

குடும்பத்தின் தோற்றம் பற்றிய ஆய்வுகள் இந்த நூல் எழுதுவதற்கு முன்புதான் தொடங்கியுள்ளது. இன்று இது பற்றிய ஆய்வுகள், நூல்கள் நிறைய வந்துள்ளது, என்றாலும் இது இன்றும் அடிப்படை நூலாக இருக்கிறது. 

லூயிஸ் ஹென்றி மார்கன் 1877 ஆம் ஆண்டு “பண்டைய சமூகம்” என்ற பெயரில் ஒரு நூலை வெளியிட்டார். வட அமெரிக்காவில் உள்ள பழங்குடிகளிடம் காணப்பட்ட திருமண உறவுகளைப் பற்றி அதில் எழுதினார். 

மார்கனின் நூலின் அடிப்படையில், மார்க்ஸ் தனி நூல் ஒன்றை எழுதுவதற்கான குறிப்புகளைத் தயாரித்திருந்தார். ஆனால் அந்நூல் எழுதப்படவில்லை. எங்கெல்ஸ் மார்க்சின் இந்தக் குறிப்புகளைத் தான் எழுதிய “குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்” என்ற நூலில் பயன்படுத்திக் கொண்டார். 

அரசு தோன்றிய பின்பே தனிச்சொத்துடைமை தோற்றம் பெற்றதாக மார்கன் கருதினார், தனிச் சொத்து முறை காப்பாற்றுவதற்கு அரசு தேவைப்படுகிறது என்பதின் அடிப்படையில் மார்க்ஸ் அரசு, தனிச் சொத்துடைமைக்குப் பிறகு தோன்றியது என்று திருத்தம் கொடுத்தார். 

மார்க்சின் பொருள்முதல்வாதத்தை மார்கன் அறிந்திருக்கவில்லை, இருந்தாலும் வட அமெரிக்காவில், அவர் நிகழ்த்திய ஆய்வு, பொருள்முதல்வாதத்தின் அடிப்படையில் தான் அமைந்துள்ளது. மார்க்ஸ் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடித்த பொருள்முதல்வாதத்தை, மார்கன் தன்வழியில் கண்டடைந்தார். 

எங்கெல்ஸ் எழுதிய “குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்” என்ற நூலைப் படிப்பது சிரமம் என்பது உண்மை தான், இருந்தாலும் படித்தறிய வேண்டிய நூல். சிரமத்தைக் குறைப்பதற்கு வகுப்புகளும், சக தோழர்களும், கட்சிகளும், சில நூல்களும் உதவியாக இருக்கும். 

முன்பே சொன்னது போல, மார்கன், எங்கெல்ஸ் ஆகியோர்களின் குடும்பம் பற்றிய கருத்துக்கள் பொதுவான அடிப்படையாகும். இன்று இதனை இன்னும் நுட்பமாகப் புரிந்து கொள்வதற்கான தரவுகள் கிடைத்துள்ளன. இருந்தாலும் இதுவே அடிப்படை. 

மனிதகுலத்தின் ஏடறியா வரலாற்றுத் துறையில் திட்டவட்டமான ஆய்வினை செய்தவர் மார்கன். தமது ஆய்வின் அடிப்படையில் மனிதகுல வரலாற்றை மூன்று நிலைகளாகப் பிரிக்கிறார். முதலாவது காட்டுமிராண்டி நிலை, இரண்டாவது அநாகரிக நிலை, மூன்றாவது நாகரிக நிலை. 

காட்டுமிராண்டி நிலையை இன்று பழைய கற்காலம், புதியகற்காலம் என்று பிரிக்கின்றனர். அநாகரிக நிலையை இன்று பெருங்கற்காலம் என்று பிரித்துள்ளனர். இதனை மேலும் செம்பு காலம், இரும்பு காலம் என்றும் பிரிக்கின்றனர். 

மார்கன் முதல் இரண்டு நிலைகளைப் பற்றியும், மூன்றாவது நிலைக்கு மாறிச் செல்வதைப் பற்றியும் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினார். மூன்றாம் கட்டத்தை எங்கெல்ஸ் இந்நூலில் எழுதியுள்ளார். ஒவ்வொன்றையும் தொடக்கக்கட்டம், இடைக்கட்டம் வளர்ச்சிக்கட்டம் என்று மூன்று உட்கட்டங்களாகப் பிரித்தார். 

குடும்பத்தின் தோற்றம் இந்தக் கட்டத்தின் வழியே ஏற்பட்டது. 

மார்கன் கூறுகிறார்,”..ஜீவராசிகளில் மனிதன் மட்டும்தான் உணவு உற்பத்தியில் தனி முதலான கட்டுப்பாட்டைப் பெற்றிருந்தான் என்று கூறலாம். உயிர்வாழ்வதற்குரிய மூலாதாரங்களின் பெருக்கத்தை வைத்தே மனிதகுல முன்னேற்றத்தின் மகத்தான சகாப்தங்கள் அநேகமாக நேரடியாக அடையாளங் கண்டு கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.” 

மனிதனின் வாழ்வாதாரத்தின் தேடலின் ஊடேயே மனித குல வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. 

1.காட்டுமிராண்டி நிலை 

அ) தொடக்கக் கட்டம் 

வெப்ப மண்டல அல்லது அரை வெப்ப மண்டலக் காடுகளில் தான் மனிதன் தோன்றினான். கொன்று தின்கிற பெரிய விலங்குகளிக்கு நடுவில் தான் வசித்து வந்தான். பழங்கள், கொட்டைகள், கிழங்குகள் ஆகியவை இந்தக் கட்டத்தில் மனிதனின் உணவுகளாக இருந்தது. ஓசை சீருள்ள பேச்சிகள் இந்தக் கட்டத்தில் தோன்றின. இந்தத் தொடக்கக் கட்டம் பல்லாயிரும் ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்திருந்தது. 

ஆ) இடைக் கட்டம் 

இடைக்கட்டம் மீன்களைப் பிடித்தல், நெருப்பைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் தொடங்குகிறது. இந்தப் புதிய உணவு தட்பவெப்ப நிலையில் இருந்தும், வட்டாரத்தில் இருந்தும் மனிதனை சுதந்திரம் அடையச் செய்தது. இந்தச் சுதந்திரம் அவனை ஆறுகளை நோக்கி நகர்வதற்கு உதவியது. இந்தக் கட்டத்திலேயே உலகின் பல இடங்களுக்குப் பரவிப் படர்ந்து சென்றுள்ளான். அப்போது பயன்படுத்திய கரடுமுரடான, பட்டை தீட்டப்படாத கற்கருவிகளைப் பயன்படுத்தினான். அத்தகைய கருவிகள் இன்று கண்டெடுக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அந்த இடங்களில் காட்டுமிராண்டிகளின் இடைக்கட்ட மக்கள் அங்கே வாழ்ந்தார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது. 

இக்கட்டத்தில் தடி, ஈட்டி ஆகிய கருவிகளைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளை வேட்டையாடினான். வேட்டைத் தொழில் ஒன்றை மட்டும் கொண்டு, உயிர் வாழ்கின்ற மக்கள் குலங்கள் என்று புத்தங்களில் குறிக்கப்பட்ட நிலை, ஒருபோதும் இருந்ததில்லை. வேட்டையின் மூலம் கிடைக்கின்ற பலன்கள் மிகவும் நிச்சயமில்லாது இருந்தது. உணவு கிடைப்பத்தில் உள்ள நிச்சயமற்ற நிலை, மனித இறைச்சியைத் தின்னும் முறை உண்டாகி அது நெடுங்காலம்வரை நீடித்திருக்கலாம். மனிதனை மனிதனே தின்கின்ற சமூகத்தையே காட்டுமிராண்டி நிலை என்று கூறப்படுகிறது. 

இ) வளர்ந்த கட்டம் 

காட்டுமிராண்டி நிலையின் வளர்ச்சிக் கட்டம் வில்லும் அம்பும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. இக்கருவிகளின் உதவியால், காட்டு விலங்கின் இறைச்சியை உணவாக ஏற்பது அதிகரித்தது. மரத்தால் செய்த கலயங்கள், கைகளால் துணி நெய்தல், நாணல் புல்களைக் கொண்டு கூடைகளை முடைதல், பட்டைத் தீட்டப்பட்ட கற்கருவிகள் ஆகிய வாழ்க்கை சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதில் தேர்ச்சி பெறுதைக் காண்கிறோம். 

மரத்தைக் குடைந்து ஓடம் செய்தல், சில இடங்களில் வீடு கட்டுவதற்கு மரக்கட்டைகளும் பலகைகளும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

இரும்பு வாள் அநாகரிக நிலைக்கும், துப்பாக்கி நாகரிக நிலைக்கும் நிர்ணயமான ஆயுதமாக விளங்கியதைப் போலக் காட்டுமிராண்டி நிலைக்கு வில்லும் அம்பும் நிர்ணயமான ஆயுதங்களாக விளங்கின. 

2. அநாகரிக நிலை 

அ) தொடக்கக் கட்டம் 

மண் பாண்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இக்கட்டம் தொடங்குகிறது. கூடைகளும் மரப் பாத்திரங்களும் உணவிற்காக நெருப்பில் வைத்துப் பயன்படுத்தும் போது, அவற்றின் மீது களிமண் பூசியதில் இருந்து இந்தக் கலை தோன்றியது. நெருப்பில் இடப்பட்ட களிமண் கூடைகளில் இருந்து விலகிய போது, பார்த்தைக் கொண்டு சுட்டக் களிமண்ணே பாத்திரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக மண் பாண்டங்களின் வளர்ச்சி பெற்றது. 

விலங்குகளைப் பழக்குதல், பயிரிடுதல் ஆகியவை அநாகரிக கட்டத்தின் சிறப்புத் தன்மையாகும். 

ஆ) இடைக்கட்டம் 

கிழக்குக் கண்டத்தில் விலங்குகளைப் பழக்குவதில் இருந்தும், மேற்குக் கண்டத்தில் உணவுக்குரிய பயிர்களைச் சாகுபடி செய்தல், கல்லால் அமைந்த கட்டடங்கள் கட்டுதல் ஆகியவற்றில் இருந்து இந்தக்கட்டம் தொடங்குகிறது. செவ்விந்தியர்களைக் கண்டுபிடித்த போது அவர்கள் இந்தக் கட்டத்தில்தான் இருந்தார்கள். 

தொடக்கக் கட்டத்தல் விலங்குகளுக்காகத்தான் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. இதற்குப் பிறகான காலத்தில் தான் மனிதனுக்காகச் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. 

இ) வளர்ந்த கட்டம் 

இருப்பைக் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்துவதில் இந்தக் கட்டம் உருவாகிறது. எழுத்துக்களைக் கண்டுபிடித்தல், இலக்கிய ஆவணங்களுக்கு அதைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தக் கட்டம் நாகரிக நிலையை நோக்கி முன்னேறுகிறது. இக்கட்டத்தில் செய்யப்பட்ட உற்பத்தியின் முன்னேற்றம் முந்திய கட்டங்கள் அனைத்து உற்பத்தியைக் காட்டிலும் அதிகமாகும். 

இரும்புக் கலப்பையைக் கொண்டு உழுவது, மண்ணைப் பண்படுத்திப் பயிரிடல் ஆகியவை அன்றைய நிலைமைகளில், உயிர் வாழ்வதற்கு உரியதை அதிகரித்தது. இந்நிலையில் காடுகள் வெட்டித் திருத்தப்பட்டு வயல்களாகவும், மேய்ச்சல் நிலங்களாகவும் மாற்றப்பட்டது. இக்கட்டத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரித்தது. 

மார்கனின் காலவரிசை முறையைப் பின்வருமாறு பொதுமைப்படுத்தலாம்:- 

அ) காட்டுமிராண்டி நிலை – பயன்படுத்துவதற்குத் தயாராக இருந்த இயற்கைப் பொருட்களை உபயோகிப்பது, காட்டுமிராண்டி நிலை. காட்டுமிராண்டி நிலையின் மணமுறை குழு மணம். 

திருமண முறைகளை அடுத்து பார்க்கப் போகிறோம். 

ஆ) அநாகரிக நிலை – கால்நடை வளர்ப்பு, நிலத்தில் பயிரிடுதல் ஆகியவை குறித்த அறிவைப் பெற்ற கட்டம் அநாகரிக நிலையாகும். அநாகரிக நிலையின் மணமுறை இணை மணம். 

இ) நாகரிக நிலை- இயற்கைப் பொருட்களை மேலும் பண்படுத்திக் கொள்வது, தொழில் மற்றும் கலையைப் பற்றிய அறிவைப் பெற்றது, சொத்துடைமை தோன்றியது நாகரிக நிலையாகும். நாகரிக நிலையின் மணமுறை ஒரு தார மணம். 

2. குடும்பம் 

மார்கன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதியை இரோகுவாய் மக்கள் மத்தியில் கழித்தார். அவர்களில் செனீகா என்ற ஒர் இனக்குழுவினர் அவரைத் தத்தெடுத்துக் கொண்டார்கள். 

அவர்கள் அநாகரிக நிலையின் இடைக்கட்டத்தில் இருந்தனர். அதனால் அங்கே நிலவிய மணமுறை இணை குடும்ப நிலை ஆகும். இணைக் குடும்பம் என்றால் என்ன என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வோம். 

ஆணுக்குப் பல மனைவியர் இருப்பர், இருந்தாலும அவர்களில் ஒருத்தி அவனுடைய பிரதான மனைவியாக இருந்தாள். அதேபோல் அவளுடைய பல கணவர்களில் அவன் பிரதான கணவனாக இருப்பான். 

திருமணம் ஒவ்வொரு ஜோடிக்கு இடையே நடைபெற்றது. இருவரும் திருமண உறவை எளிதாக விலக்கிக் கொள்ளலாம்.இத்திருமண ஜோடியின் குழந்தைகளை அனைவரும் அறிந்திருந்தனர். தகப்பனார், தயார், மகன், மகள், சகோதரன், சகோதரி என்று தெளிவாகப் பிரித்து அறிந்திருந்தனர். ஆனால் எதார்த்தத்தில் இச்சொற்கள் வேறுவிதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

ஒருவன், தனது சொந்தக் குழந்தைகளை மட்டும் மகன், மகள் என்று அழைத்துக்கொள்ளவில்லை. அவன், தனது சகோதரனின் குழந்தைகளையும் தன்னுடைய மகன், மகள் எனறே அழைத்தனர். அவர்களும் அவரை அப்பா என்றே அழைக்கிறார்கள். மறுபக்கத்தில் அவர் தனது சகோதரியின் குழந்தைகளை மருமகன், மருமகள் என்று அழைக்கிறார், அவர்கள் அவரை மாமா என்று அழைக்கிறார்கள். மாமாவின் மனைவி அத்தை ஆகிறார். 

இதற்கு எதிரிடையாகப் பெண் தனது சகோதரிகளின் குழந்தைகளைத் தனது சொந்தக் குழந்தைகளுடன் சேர்த்து மகன், மகள் என்றே அழைகிறாள், அவர்களும் அவளை அம்மா என்றே அழைக்கிறார்கள். மறுபக்கத்தில் அவள் தன்னுடைய சகோதரர்களின் குழந்தைகளை மருமகன், மருமகள் என்று அழைக்கிறாள், அவர்கள் அவளை அத்தை என்று அழைக்கிறார்கள். அத்தையின் கணவன் மாமா ஆகிறார். 

எங்கெல்ஸ்:-

“இவை அர்த்தமில்லாத வெறும் சொற்களல்ல, ஆனால் இரத்த உறவுமுறையின் நெருங்கிய தன்மை மற்றும் விலகிய தன்மை, சமத்துவம் மற்றும் சமத்துவமின்மையைப் பற்றி நடைமுறையில் அமுலில் இருக்கின்ற கருத்துகளைக் குறிக்கின்ற சொற்களாகும்.” (பக்கம் - 33) 

செவ்விந்தியர்களின் இரத்த உறவுமுறை நூற்றுக்கணக்கில் வேறுபட்ட ஒரு தனிநபரது உறவுகளால் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியும். அமெரிக்கச் செவ்விந்தியர்களிடையே காணப்படும் இந்த இரத்த உறவுகள் இந்திய ஆதிகுடிகளிடமும், திராவிட இனக்குழுக்கள், கௌரா இனக்குழக்கள் ஆகியோர் இடையிலும் அநேகமாக மாற்றமின்றி நிலவி வருகிறது. 

தென்னிந்தியாவில் உள்ள தமிழர்கள் மத்தியிலும் நியூயார்க் மாநிலத்திலுள்ள செனீகா இரோகுவாய்கள் மத்தியிலும் இரத்த உறவுமுறையைக் குறிக்கும் சொற்கள் இருநூற்றுக்கு மேற்பட்ட உறவு முறைகளில் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. 

இந்தப் பட்டியலை மார்கன் எழுதிய “பண்டைய சமூகம்” என்ற நூலில் காணலாம். இங்கே மார்கன் குறிப்பிடுகிற முதல் பத்தை மட்டும் பதிந்துள்ளேன். மற்றதை இறுதியில் பதிவிடுகிறேன்.

 

 

Description of Persons

Relationship in Seneca-Iroquois

Translation

Relationship in Tamil

Translation

 

1

My G grandfather’s father

Hoc’- sote

My grandfather

En muppaddan

My 3rd grandfather

2

My G grandfather’s mother

Oc’-sote

My grandmother

En muppaddi

My 3rd grandmother

3

My G grandfather

Hoc’-sote

My grandfather

En puddan

My 2nd grandfather

4

My G grandmother

Oc’-sote

My grandmother

En puddi

My 2nd grandmother

5

My grandfather

Hoc’-sote

My grandfather

En paddan

My grandfather

6

My grandmother

Oc’-sote

My grandmother

En paddi

My grandmother

7

My father

Ha’-nih

My father

En takkappan

My father

8

My mother

No-yeh’

My mother

En tay

My mother

9

My son

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

10

My daughter

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter


     ஒரு தார மணமுறை என்பது ஆதியிலிருந்து இன்றுவரை நிலைபெற்ற ஒன்றல்ல. அது பல மணமுறைகளைக் கடந்து இறுதியில் தோன்றியது. குடும்பத்தின் வரலாற்றைப் பின்னோக்கி காணும் போது ஆதிக் கட்டமான வரையறையற்ற பாலுறவு நிலவியதை காணமுடிகிறது.
 

வரையறையற்ற பாலுறவு என்றார் என்ன? 

ஒவ்வொரு பெண்ணும் சம அளவில் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் சொந்தமாக இருந்ததையும். அதே போல் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் உரியதாக இருந்ததைய குறிப்பதே வரையறையற்ற பாலுறவு. அதாவது அங்கே பாலுறவில் எந்த வரையறையும் இல்லை. 

மனித குலத்தின் பாலியல் வாழ்க்கையில் இந்த ஆதிக் கட்டம் இருந்ததை மறுப்பது அண்மைய காலத்தில் வழக்கமாகிவிட்டது. மனித குலத்தின் இந்த “அவமானத்திலிருந்து” பாதுகாப்பதே இதற்கு நோக்காகும். அவர்கள் இதற்குக் கூறும் காரணங்கள், இந்த உறவுமுறை நிலவியதற்கு நேரடி சாட்சிகள் இல்லை. விலங்கினத்திலும்கூட முழுமையான வரையறையற்ற புணர்ச்சி என்பது அதன் கீழ்நிலைக்கட்டத்துக்கு உரியது. 

மேலும் பறவைகளில் பெண் பறவைக்கு அடை காக்கும் காலத்தில் துணை தேவைப்படுவதை, முன்வைத்து அவர்கள் ஒரு தார மணத்திற்கு வலுசேர்க்க முயன்றனர். எங்கெல்ஸ் இதனை முற்ற மறுதலிக்கிறார். மனிதர்கள் பறவை இனத்தில் இருந்து தோன்றவில்லை. 

ஒருதார மணம்தான் நற்பண்பின் உச்சியைக் குறிக்கிறது என்று கருதினால் நாடாப்புழுவுகுதான் முதல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும். அந்த நாடாபுழுவின் உடம்பு முழுவதும் ஐம்பது முதல் இருநூறு வரை தனிப்பகுதிகளாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தனித்தனியே ஆண் பிறப்புறுப்பும் பெண் பிறப்புறுப்பும் ஜோடியாக இருக்கின்றன. 

அடுத்து எங்கெல்ஸ் இரு நூலாசிரியர்களை மேற்கோள்காட்டி, குடும்பம் மந்தை ஆகியவற்றை விளக்குகிறார். குடும்பம் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தால் அங்கே மந்தை சுருங்குகிறது. மந்தை வளர்ச்சியடைந்த இடங்களில் குடும்பம் சுருங்கியதாகவே இருக்கிறது. 

மந்தை என்றால் கணவன் மனைவி குழந்தை என்று பிரியாமல் சேர்ந்து வாழ்வது. தனித்தனியாகப் பிரிந்து வாழ்வது குடும்பம். 

எங்கே குடும்பம் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப் பட்டிருக்கிறதோ, அங்கே மந்தை அபூர்வமாகவும் விதிவிலக்காவும் இருக்கிறது. எங்கே சுயேச்சையான புணர்ச்சி அல்லது பல தார மணம் இருக்கிறதோ அங்கே மந்தை சேர்ந்திருக்கிறது. 

மிகவும் ஆதியான குடும்ப வடிவமாக நாம் பார்ப்பது, குழு மணமே. குழு மணமுறையில் முழுக் குழுக்களாக ஆண்களும் முழுக் குழுக்களாகப் பெண்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சொந்தமாய் உள்ளனர். இங்கே போட்டியோ, பொறாமையே ஏற்படுவதில்லை. 41 

தொடக்கக் கட்டத்தில் சகோதரனும் சகோதரியும் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தது மட்டுமல்லமல், பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாலியல் உறவுகள் இருந்ததை அறியமுடிகிறது. 

விலங்கு நிலையில் இருந்து படிப்படியாக மேலே வந்து கொண்டிருந்த ஆதிகால மனிதனுக்குக் குடும்பம் என்பதே தெரியாது. வரையறையற்ற பாலுறவு என்ற ஆதிநிலையில் இருந்து ஒரு தார மணம் வரை வளர்ந்ததை மார்கன் நான்கு மணங்களின் வடிவங்களில் அடக்குகிறார். 

1) இரத்த உறவுக் குடும்பம்

2) புனுலுவா குடும்பம்

3) இணை குடும்பம்

4) ஒரு தார மணக் குடும்பம் 

ஒருதார மண முறை தனி உடைமை உருவான காலத்தில் உருவானது. ஆனால் ஒருதார மண முறையானது தனி உடைமையின் தோற்றத்தால் மட்டும் உருவானதாகக் கருதக்கூடாது. பல மண முறைகளைக் கடந்துதான் ஒரு தார மணமுறை உருவானது. அப்படி உருவான போது தனி உடைமைப் பொருளாதாரம், அந்த ஒருதார மணமுறையை இறுகச் செய்தது, உறுதிப்படுத்தியது. 

நான்கு குடும்ப உறவுகள் 

ஆதிகால உறவுமுறைகளைத் தற்கால விபசாரம், சோரம் என்கிற கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டு பார்க்கும்வரை அவற்றைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது எந்தச் சூழ்நிலையில் தோன்றியது என்பதையே நாம் பார்க்க வேண்டும். அப்போதுதான் குடும்ப வளர்ச்சியின் படிநிலையை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். 

1. இரத்த உறவுக் குடும்பம் 

இது குடும்பத்தின முதல் கட்டமாகும். குடும்பம் என்ற வரம்புக்குள் அடங்கிய எல்லாத் தாத்தாக்களும் பாட்டிகளும் பரஸ்பரம் கணவன் மனைவியர் ஆவார்கள். அவர்களின் குழந்தைகளும் – தந்தையர்களும் தாயார்களும்- அதே போல் பரஸ்பரம் கணவன், மனைவியர் ஆவார்கள். அதாவது சம வயதுடைய ஆண்கள் – பெண்கள் கணவன் மனைவிகள் ஆவார்கள். 

இந்தக் குடும்ப வடிவத்தில், பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் மட்டுமே ஒருவருக்கொருவர் திருமண உரிமைகளில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தக் கட்டத்தில் சகோதரன் சகோதரி இடையில் உறவுகொள்வது சகஜமாக இருந்தது. 

சகோதரர்களும் சகோதரிகளும், ஒன்றுவிட்ட, இரண்டுவிட்ட, மூன்றுவிட்ட, மற்ற சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அனைவரும் பரஸ்பரம் சகோதரர், சகோதரிகள் ஆவார்கள். அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் பரஸ்பரம் கணவன், மனைவியர் ஆகிறார்கள். இரத்த உறவுகளுக்கு இடையே காணப்பட்ட குடும்ப உறவை இன்றைய நிலையில் எங்கேயும் காண முடியாது, முற்றிலும் மறைந்து விட்டது. 

2. புனலுவா குடும்பம் 

பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் பரஸ்பரம் உடலுறவு கொள்வதை விலக்கியது குடும்ப அமைப்பில் முதல் முன்னேற்றமாகும், சகோதரர், சகோதரிகள் பரஸ்பரம் உடலுறவு கொள்வதை விலக்கியது இரண்டாவது முன்னேற்றமாகும். முதலில் சொந்த சகோதரர் சகோதரிகளிடையே விலக்கப்பட்ட மணம், பின்பு ஒன்றுவிட்ட, இரண்டுவிட்ட சகோதர் சகோதரிகளுக்கு இடையே திருமணம் தடை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இடைய உடலுறவு கொள்வது முறையல்ல என்ற கருத்து தோன்றிய உடன் புதிய குடும்ப உறவுகள் தோன்றுவதற்குத் தூண்டிது. 

சகோதரிகளைக் கொண்ட ஒரு குழு குடும்பச் சமூகத்தின் மூலக்கருவாக அமைந்தன. அவர்களின் கூடப்பிறந்த சகோதரர்கள் இன்னொரு குடும்பச் சமூகத்துக்கு மூலக்கருவாக அமைந்தனர். பூனலுவா குடும்பம் என்று அழைக்கப்படுகிற குடும்ப வடிவம் இந்த முறையில் மாற்றம் பெற்றது. 

இந்தக் கணவன்மார்கள் இனியும் சகோதரர்களாக இல்லாது “புனலுவா” என்ற உறவை பெறுகின்றனர். புனுலுவா என்றால் பங்காளியாகும். 

அதே போல் கூடப்பிறந்த சகோதரர்களையோ அல்லது இரத்த சம்பந்தமுள்ள பல தாய் வயிற்றுப் பிள்ளைகளான சகோதரர்களையோ கொண்ட ஒரு குழுவினர் சில பெண்களைப் பொது மணம் செய்து கொண்டனர். அவர்கள் இவர்களுடைய சகோதரிகள் அல்ல. இந்தப் பெண்கள் ஒருவரையொருவர் “புனலுவா” என்று அழைத்துக் கொண்டார்கள். பிற்காலத்தில் இதிலிருந்து வரிசையாகச் சில திரிபுகள் தோன்றின. மிகப் பெரும்பான்மையான சந்தர்ப்பங்களில் “குலம்” என்னும் அமைப்புப் பூனலுவா குடும்பத்தில் இருந்துதான நேரடியாகத் தோன்றியதாகத் தெரிகிறது. 

குழுக் குடும்பத்தின் எல்லா வடிவங்களிலும் ஒரு குழந்தையின் தகப்பனார் யார் என்பதை அறுதியிட்டுச் சொல்ல இயலாது. ஆனால் அந்தக் குழந்தையின் தாய் யார் என்பதை உறுதியாகச் சொல்லலாம். அந்தக் குடும்பத் தொகுதி முழுவதிலுமுள்ள ’குழந்தைகள் எல்லோரையும் அவள் தன் குழந்தைகள் என்றே அழைத்தாலும், அக்குழந்தைகளின் பால் ஒரு தாய்க்குரிய கடமைகளை அவள் செய்யுமாறு விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவள் மற்ற குழந்தைகளிலிருந்து தன்னுடைய சொந்தக் குழந்தைகளை அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். 

குழு மணமுறை இருக்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் “தாய் வழியாக” மட்டுமே மரபுவழியைக் கண்டறிய முடியும். உண்மையாகப் பார்த்தால், காட்டுமிராண்டி நிலையிலுள்ள மக்களினங்கள் அனைத்திலும், அநாகரிக நிலையின் ஆரம்பக்கட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்களினங்களிலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது. 

3. இணை குடும்பம் 

ஆணுக்குப் பல மனைவியர் இருப்பினும் அவர்களில் ஒருத்தி அவனுடைய பிரதான மனைவியாக இருந்தாள். அதேபோல் அவளுடைய பல கணவர்களில் அவன் பிரதான கணவனாக இருந்தான். 

காட்டுமிராண்டி நிலைக்கும் அநாகரிக நிலைக்கும் இடைப்பட்ட எல்லைக் கோட்டில்தான் இணைக் குடும்பம் எழுந்தது. முக்கியமாகக் காட்டுமிராண்டி நிலையின் வளர்ந்த கட்டத்திலும், சிற்சில இடங்களில் மட்டும் அநாகரிக நிலையின் தொடக்கக் கட்டத்திலும் அது தோன்றியது. அதாவது பெரும்பாலும் காட்டுமிராண்டி நிலையின் இடைக்கட்டத்தைக் கடந்த வளர்ச்சிக் கட்டத்தின் போது இணை குடும் தோன்றிது. சில இடங்களில் காட்டுமிராண்டி வளர்ச்சிக் கட்டத்தைக் கடந்த அநாகரிக கட்டத்தின் தொடக்கத்தில் தோன்றியது. 

காட்டுமிராண்டி நிலைக்குக் குறியடையாளமாகக் குழு மணமும், நாகரிக நிலைக்குக் குறியடையாளமாக ஒரு தார மணமும் இருப்பதைப் போல அநாகரிக நிலைக்கு இணைக் குடும்பம் குறியடையாளமாக உள்ளது. அதாவது காட்டுமிராண்டி நிலைக்கான மணமுறை குழு மணமும், நாகரிக நிலைக்கான மணமுறை ஒருதார மணமும் உள்ளது போல, அநாகரிக நிலைக்கு உரிய குடும்ப வடிவமாக இணைக் குடும்பம் உள்ளது. 

இணை குடும்பத்தில் இணைந்து வாழும் போது பெண் கற்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பது கண்டிப்பாக வற்புறுத்தப்படுகிறது. அவள் சோரம் போனால் குரூரமாகத் தண்டிக்கப்படுகிறாள். ஆனால் இதனை ஆண் கடைப்பிடிப்பதில்லை. 

இரு தரப்பினரும் திருமண உறவை சுலபமாக ரத்துச் செய்து கொள்ளலாம், அப்போது குழந்தைகள் முன்போலவே தாய்க்கு மட்டுமே சொந்தமாவார்கள். (58) 

தாயுரிமைப்படி மரபு கணக்கிடப்படும் போது இறந்துவிட்ட குலத்தின் உறுப்பினர்களுடைய உடைமைக்குக் குல உறவுனர்கள் தான் முதலில் வாரிசுகளாக இருந்தனர். மந்தையாக வாழும் போது மரணம் அடையும் போது முதலில் அவனுடைய சகோதரர், சகோதரிகளிடன் சந்ததியர்களிடம் சேர்ந்தது. சொந்த குழந்தைக்கு வாரிசுரிமை கிடையாது 

செல்வங்கள் பெருவருகிற போது, குடும்பத்தில் பெண்னின் முக்கியத்துவம் படிப்படையாகக் குறைந்து ஆணுக்கு அந்தஸ்த்து கொடுக்கின்ற போக்குத் தொடங்கியது. ஆணுக்கு கிடைத்த அந்தஸ்து ஆணாதிக்கமாக மாறியது. ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் வாரிசு உரிமை, ஆணின் குழந்தைகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த மாற்றத்தால் தாயுரிமைத் தூக்கி எறியப்பட்டது. பெண் குலத்திற்கு இது ஒரு பெரும் தோல்வியாக மாறியது. குடும்பக் கட்டுப்பாடு பெண்களிடம் இருந்து ஆண்களுக்கு முழுமையாக மாறியது. இது முதல் பெண் இழிநிலைக்குப் படிப்படியாகத் தள்ளப்பட்டாள். (71) மேலும் ஆணின் உடலின்ப விருப்பத்துக்கான கருவியாக மாற்றப்பட்டாள், ஆணின் வாரிசுக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொடுக்கும் சாதனமாகக் குறுக்கப்பட்டாள். ஆணுக்கு முழுமையாகப் பொண் அடிமையானாள். பெண்ணின் நிலைமைகள் படிப்படியாக முழுமையான இழிநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டது. (71) 

(73)இப்படிப்பட்ட குடும்ப வடிவம் இணை மணம் என்ற நிலையில் இருந்து ஒருதார மணத்துக்கு மாறியது. ஒருதார மணமுறையில் பெண் தன்னை முழுமையாக இழந்துவிட்டாள். குழந்தையின் தகப்பனார் இவர்தான் என்பதை உறுதி செய்வதற்காகப் பெண்ணை, ஆண் தனது அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டுவந்தான். தந்தைவழிக் குடும்பத்துடன் நாம் ஏடறிந்த வரலாற்றுக்குள் நுழைகிறோம். (73) 

அதாவது, இரத்த உறவுக் குடும்பம், புனுலுவா குடும்பம், இணை குடும்பம் ஆகிய மூன்று மணமுறைகள் சொத்துடைமை தோன்றுவதற்கு முன்புள்ள பழங்குடிகளிடையே படிப்படியாகத் தோன்றியது. இந்தச் சமூகம் தாய்வழி சமூகமாக இருந்தது. சொத்துடைமையின் தோற்றத்துடன் ஆண்வழி சமூகமும் ஒரு தார மணக் குடும்பமும் தோன்றுகிறது. 

இந்தப் படிநிலை வளர்ச்சி என்பது ஒரு பொதுவான வழிமுறையாகும். இதுவே பொது விதியாகும். விதிவிலக்காகச் சில மரபுகள் புதியவற்றினுள்ளும் தொடர்ந்ததைப் பார்க்க முடிகிறது. பல கணவன் முறை இந்தியாவிலும், திபேத்திலும் உள்ளது. இந்தியாவில் குறைந்தபட்சம் நாயர்கள் சமூகத்தில் நான்குக்கு அதிகமான ஆண்கள் குழக்களாக ஒரே மனைவியைப் பொதுவில் கொண்டிருந்ததைப் பற்றி எங்கெல்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார். இங்கே குறிப்பிடுகிற பகுதி கேரளாவே ஆகும். 

4. ஒருதார மணக்குடும்பம் 

அநாகரிக நிலையின் இடைக் கட்டம், வளர்ந்த கட்டத்துக்கு மாறிச்செல்லும் காலத்தில் இணைக் குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு தார மணம் தோன்றியது. 

இப்படிப்பட்ட, தந்தை முறையினால் உருவான ஒருதார மணமுறையின் முதன்மையான நோக்கமானது, ஆண் தனது சொத்தை வாரிசாக அடைய தனது மகனை தெளிவாக அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் ஆண் தனது சொத்தை தனது சொந்த ரத்த வாரிசிடம் ஒப்படைக்க முடியும். 

இணை மணத்துக்கு மாறாக, ஒருதார மண முறையில், மணமுறையை எளிதாக ரத்து செய்திட முடியாது. மண ரத்துக்கு ஆணுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது. இன்றைய நிலையில் பெண்ணுக்கு உரிய மண ரத்து உரிமையைப் பல காலமாகப் போராடியதின் விளைவாகவே கிடைத்துள்ளது. 

தனது கணவனுக்குப் பெற்றுக் கொடுக்கும் மகன், எந்த ரத்த கலப்பும் ஏற்படாமல் இருக்க மனைவி கற்புடன் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு தார மணமுறைக்குப் பக்கத்திலேயே அடிமை முறை காணப்படுவதினால், அணுக்கு அழகிய இளம் அடிமைப்பெண்கள் கிடைத்தனர். திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவி இதைச் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு தார மணம் என்பது பெண் மட்டுமே கடைபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. (79) 

(82) இதன் மூலம் நன்றாகத் தெரிவது என்னவென்றால், ஒருதார மணமுறை தனிநபர் பாலியல் காதலினால் ஏற்படவில்லை. அதற்கு எந்தத் தொடர்பும் இருப்பதாகத் தெரியவும் இல்லை. இங்கே ஒருதார மணமுறையானது இயற்கையான நிலைமைகளின் அடிப்படையில் தோன்றாமல், சொத்தின் அடிப்படைக்காகவும், பொருளாதார நிலைமையை முன்வைத்தும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு தார மண முறையைச் சொத்துடைமை இறுக்கப்படுத்துகிறது, உறுதிப்படுத்துகிறது. 

குடும்பத்தை ஆண் ஆட்சி செய்தல், தன்னுடையது எனக் கூறக்கூடிய குழந்தைகளைப் பெறுதல், தன்னுடைய செல்வத்துக்கு வாரிசுகளைப் பெறுதல் ஆகியவை மட்டுமே ஒரு தார மணத்தின் இலட்சியங்கள் ஆகும். (82) 

(83) ஆக, ஒரு தார மண முறையானது, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு சமரசமாக வரலாற்றியல் தோன்றவில்லை. ஆண் என்கிற பால், பெண் என்கிற பாலை அடிமைப்படுத்துதலின் அடிப்படையில் தோன்றியது. ஏடறிந்த வரலாற்றுக்கு முன்பாக, இதுவரை கண்டிராத புதுப் பிரச்சினையாக இந்தப் பால சச்சரவு தோன்றியது. 

மார்க்சும் எங்கெல்சும் சேர்ந்து எழுதிய ஜெர்மன் சித்தாந்தம் என்கிற நூலில், “குழந்தை பெறுவதற்காக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான வேலைப்பிரிவினைதான் முதல் வேலைப் பிரிவினை ஆகும்.” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் எங்கெல்ஸ் இந்த நூலில் பின்வருவனவற்றையும் சேர்த்துக் கொண்டார். பெண்பாலை அடிமைப்படுத்தி அடக்குகின்ற இந்தப் போக்கே வரலாற்றில் நடைபெற்ற முதல் ஒடுக்குமுறை என்கிறார். 

ஒரு தார மண முறை, வரலாற்றில் நடந்த மகத்தான முன்னேற்றமாகவே மார்க்சியம் பார்க்கிறது. ஆனால் அதில் தனிச் சொத்துடைமையின் காரணமாகப் பெண் அடிமை தனமும் சேர்ந்துள்ளது. எங்கெல்ஸ் வார்த்தையிலேயே இதைப் பார்ப்போம்.

 

“ஒரு பக்கத்தில் ஒரு தார மண முறை, மறு பக்கத்தில் பொது மகளிர் முறை இதனுள் விபசாரம் என்ற அதன் மிகத் தீவிரமான வடிவமும் அடங்கும். மற்ற எந்தச் சமுதாய நிறுவனத்தையும் போலப் பொதுமகளிர் முறையும் ஒரு சமூக நிறுவனமே. அது பழைய பாலுறவு சுதந்திரத்தின் தொடர்ச்சியே- ஆண்களுக்குச் சாதகமான தொடர்ச்சி. குறிப்பாக ஆளும் வர்க்கத்தினர் எதார்த்தத்தில் இதைச் சகித்துக் கொள்வது மட்டுமன்றி ஆர்வத்துடன் கடைப்பிடித்தாலும் அதைப் பேச்சளாவில் கண்டிக்கிறார்கள். ஆனால் எதார்த்தத்தில் இந்தக் கண்டனம் விபசாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற ஆண்களைத் தாக்கவில்லை, பெண்களைத்தான் தாக்குகிறது. பெண்பால் மீது ஆண்பால் செலுத்தும் சர்வ ஆதிக்கம் சமூகத்தின் அடிப்படையான விதி என்று மீண்டும் பிரகடனம் செய்வதற்காகப் பெண்கள் புறக்கணித்துச் சமூகத்துக்கு வெளியே தள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

எனினும் இதனால் ஒரு தார மண முறைக்குள்ளேயே இரண்டாவது முரண்பாடு வளர்கிறது. பொது மகளிர் முறையின் மூலம் சொகுசான வாழ்க்கை நடத்துகின்ற கணவனுக்குப் பக்கத்திலேயே புறக்க கணிக்கப்பட்ட மனைவியும் நிற்கிறாள்.” (பக்கம் - 85) 

(88) ஒருதார மண முறை, என்ற குடும்ப வடிவத்தில் இருந்துதான் நவீனக் காலக் காதல் தோன்றியதாகக் கூறலாம். ஆனால் இந்தக் காதல் கணவன் மனைவி ஆகியோரிடையே பரஸ்பரமாக உருவாகமல் பெற்றோர்களின் ஏற்படாக இருக்கிறது. அதாவது பெற்றோர்கள் ஏற்பாடு செய்த, கணவன்-மனைவிக்கு இடையே ஏற்படும் காதலாக உள்ளது. 

(91) நவீன காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட பாட்டாளி வர்க்கத்தில் கணவன், மனைவி உறவுக்கு இடையே காதல் என்பது பொதுவிதியாக இருக்கிறது. ஒரு தார மணமுறையின் மூலச்சிறப்பான பொருளாதார அடிப்படை இவர்களிடம் இல்லை. பாட்டாளிகளின் குடும்பத்தில் சொத்தை வாரிசிடம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒருதார மண முறை இங்கே கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை. அதனால் ஆணாதிக்கமும் தேவைப்படவில்லை. குடும்பப் பிரச்சினைகளைச் சமமாகப் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் இவர்களிடம் காதல் இயல்பானதாக இருக்கிறது. 

ஆனால் ஆணாதிக்கம் வளர்ச்சி பெற்ற சூழ்நிலையில் இந்நிலைக்குத் தடை ஏற்பட்டது. 

(94) குறைந்தபட்சம் உடைமை உள்ள வர்க்கத்தில், பெரும்பாலும் ஆண் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காகச் சம்பாதிக்கிறான். அப்படிப்பட்டவன் ஆணாதிக்க மனநிலையில் தான் இருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் ஆண் முதலாளியாகிறார், அவனது மனைவி பாட்டாளி வர்க்கத்தைப் பிரநிதித்துவம் படுத்துகிறாள். 

(95) ஆண், பெண் ஆகிய இரண்டு வர்க்கங்களுக்கு இடையில் காணப்படும் பகைமை, ஜனநாயகக் குடியரசில் ஒழிக்கப்படவில்லை, உண்மையில் அந்தக் குடும்பச் சண்டைக்கான களத்தை இந்தச் சமூகம்தான் அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது. ஆணும் பெண்ணும் சட்டப்படி சமம்தான், ஆனால் சமூகச் சூழ்நிலை இருவருக்கும் இடையே பிணக்கை ஏற்படுத்தும் வகையில்தான் காணப்படுகிறது. 

பெண் சமூகம், முழுமையாக விடுதலைப் பெற வேண்டுமானால், சமூக உற்பத்தியில் பெண் மீண்டும் ஈடுபட வேண்டும். பெண், பெற்றோரையோ, கணவனையோ, ஆண்குழந்தையையோ சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்து விடுபடுவதற்கு, பெண் வேலைக்குச் சொன்று தனது சொந்தக் காலில் நிற்க வேண்டும். அப்போதுதான் பெண் விடுதலை முழுமைப்பெறும். 

குடும்பம் என்கிற இந்த அத்தியாயத்தின் தொகுப்புரை:- 

மனிதகுல வளர்ச்சியில் மூன்று முக்கியமான திருமண வடிவங்கள் உள்ளன.

1) காட்டு மிராண்டி நிலை-குழு மணம்; 2) அநாகரிக நிலை-இணை மணம்; 3 )நாகரிக நிலை- ஒரு தார மணம், இதற்குத் துணையாகக் கள்ளக் காதல் நாயக முறையும் விபசாரமும், சோரம் போதல். 

குடும்ப வளர்ச்சிப் படிநிலையைக் காணும்போது குழு மணத்தில் காணப்பட்ட பாலுறவுச் சுதந்திரத்தை பெண்களிடம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதே தவிர, ஆண்களிடம் அவ்வாறு பறிக்கப்படவில்லை என்பதே உண்மை. எதார்த்தத்தில் ஆண்களிடம் குழு மணம் இன்றுவரை வேறுவடிவில் நீடிக்கிறது. சட்டவழியிலும், சமூக வழியிலும் பெண்ணே குற்றம் சாட்டப்படுகிறாள். ஆணைப் பொறுத்தளவில் குற்றமாகக் கருதப்படுவதில்லை. அதிகமாகப் போனால் ஆணினுடைய ஒழுக்கத்துக்கு அது ஒரு அற்பமான கறை, அதையும் மறைமுகமாக மகிழ்வுடன் ஆண் ஏற்றுக் கொள்கிறான். 

சோஷலிசப் புரட்சியைக் கடந்து, வளர்ச்சி அடைந்த கம்யூனிச சமூகத்தில், ஒருதார மணமுறைறை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்த பொருளாதார அடிப்படைகள் அனைத்தும் மறைந்து விடுவது நிச்சயமாகும். விபச்சார நிலைமைகளும் இப்படியே மறைந்து ஒழியும். 

ஒருதார மணமுறை உறுதிபெறுவதற்குப் பொருளாதாரக் காரணம் இருந்தது. ஆனால் வளர்ச்சி அடைந்த கம்யூனிச சமூகத்தில். ஆணிடம் சொத்தோ, அதைத் தனது சொந்த குழந்தைகளுக்கு வாரிசுரிமையாகக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைகளோ இல்லை. அதே போலப் பெண்ணை ஒரு தார மண முறைக்குக் கட்டாயப்படுத்த வேண்டிய தேவையும் இருக்கப் போவதில்லை. வளர்ச்சி அடைந்துள்ள கம்யூனிச சமூகத்தில் தனிநபர் சொத்துடைமை முழுமையாக ஒழித்துகட்டப்பட்டுள்ளதால், ஒருதார மண முறைக்கான பொருளாதார அடித்தளம் மறைந்துவிட்டிருக்கும். 

பொருளாதாரக் காரணங்களிலிருந்து ஒரு தார மணம் தோன்றியதால் இக் காரணங்கள் மறைகின்ற பொழுது அதுவும் மறைந்து விடுமா? இந்தக் கேள்வியை எழுப்பி எங்கெல்ஸ் பதிலளிக்கிறார். பதிலை அப்படியே பார்ப்போம்.

 

“ஒரு தார மணம் மறைவதற்குப் பதிலாக, நடைமுறையில் முழுமையாக மெய்மையாகத் தொடங்கும் என்று பதில் கூறினால் அது தவறாகாது. ஏனென்றால் உற்பத்திச் சாதனங்களைப் பொது உடைமையாக மாற்றும் பொழுது, கூலியுழைப்பும் பாட்டாளி வர்க்கமும் மறைந்து விடுகின்றன; அத்துடன் ஒரு குறிப்பிட்ட- புள்ளிவிவரப்படி கணக்கிடத்தக்க-- எண்ணிக்கையிலுள்ள பெண்கள் பணத்திற்காகத் தம்மை விற்க வேண்டிய அவசியமும் மறைந்து விடுகிறது. விபசாரம் மறைகிறது. ஒருதார மணம் நலிந்து போவதற்குப் பதிலாக முடிவில்---ஆணுக்கும் சேர்த்து-எதார்த்தமாகிறது.” (96-97) 

(104) வளர்ச்சி அடைந்த கம்யூனிச சமூகத்தில், ஒருவன் ஒருத்தியிடம் அல்லது ஒருத்தி ஒருவனிடம் காதல் புரிவதற்குப் பரஸ்பர அன்பைத் தவிர வேறு காரணங்கள் இருக்காது. இன்றைய சொத்துடைமை நிலையில் பெண் மட்டுமே முழுமையான காதலை செலுத்துபவளாக இருப்பது, கம்யூனிச சமூகத்தில் அணும் ஒருதார மணத்தில் காதல் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எங்கெல்ஸ் கூறுகிறதை நன்றாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் எங்கெல்ஸ் கூறுகிறார், “காதல் திருமணம் அதன் இயல்பிலேயே ஒரு தார மணமாகத்தான் இருக்கிறது.” (பக்கம் -105) ஒருவன் பல பெண்களுடன் உறவி வைத்திருப்பதையோ, ஒருத்தி பல ஆண்களுடன் உறவு வைத்திருப்பதையோ காதல் என்று கூறிடமுடியாது. காதல் வேறு காமம் வேறு. 

பல இடதுசாரிகள், ஒருதார மணமுறை உறுதி பெறுவதற்குச் சொத்துடைமை காரணமாக இருப்பதினால், சொத்துடைமை ஒழிந்த கம்யூனிச சமூகத்தில் மீண்டும் பழைய வரையறையற்ற பாலுறவு முறை தோன்றிவிடும் என்று கூறிவருகின்றனர். ஆனால் எங்கெல்ஸ் இந்த நூலில் அவ்வாறு கூறிடவில்லை. 

எங்கெல்ஸ் கூறுவதை நேரடியாகப் பார்ப்போம்.

 

“ஆண்களுடைய வழக்கமான ஒழுக்கக் கேட்டைப் பெண்கள் சகித்துக் கொண்டிருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்துகின்ற பொருளாதார நோக்கங்கள் -தமது வாழ்க்கையைப் பற்றிய கவலை, அதற்கும் மேலாகத் தமது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலை மறைகின்ற பொழுது, ஏற்படுகின்ற ஆண்- பெண் சமத்துவம், பெண்கள் பல கணவர் மண முறைக்குப் போய் விடுவதை விட, ஆண்கள் உண்மையிலேயே ஒரு தார மணத்தைக் கடைப் பிடிப்பதற்குப் பேருதவி செய்யும் என்று முந்திய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் கூறலாம்.” (பக்கம்-105) 

இன்று பலர் நினைப்பது போல் அல்லாது, வளர்ச்சி அடைந்த கம்யூனிச சமூகத்தில் இதுவரை பெண்கள் கடைபிடித்துவந்த ஒருதார மண முறையை, ஆண்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது என்பதே அனுபவத்தின் அடிப்படையாக இருக்கிறது. 

இறுதியில் எங்கெல்ஸ் என்ன கூறுகிறார் என்றால், முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்குப் பிறகு, வளர்ச்சி அடைந்த கம்யூனிச சமுகத்தில் பால உறவு பற்றி இன்று நாம் ஊகமாகப் பேசுவது அங்கே எதிர்மறையாகவே இருக்கும். அன்றைய புதிய தலைமுறை முடிவுசெய்துகொள்ளும். ஆனால் அந்தத் தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஆணோ, பெண்ணோ, பொருளாதாரம் போன்ற எந்தக் காரணத்தையும் கொண்டல்லாது, உண்மையான காதலை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு உறவாக இருக்கும். இதுவரை நாம் கூறியது, நமது அனுபவங்களைக் கொண்டு கூறப்பட்டது. இதைத் தாண்டி அன்றைய தலைமுறை அன்றைய அனுபவங்களைக் கொண்டு முடிவெடுத்துக் கொள்ளும். 

இதைப் பற்றி எங்கெல்ஸ் கூறியதை நேரடியாகப் பார்ப்போம்.

 

“முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கு, வந்து கொண்டிருக்கின்ற அழிவுக்குப் பிறகு, பால் உறவுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதைப் பற்றி, நாம் ஊகமாகச் சொல்லக் கூடியது பெரும்பாலும் எதிர்மறையாகவே இருக்கும். இதைத் தவிரக் கூடுதவாக என்ன இருக்கும்? ஒரு புதிய தலைமுறை வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அது முடிவு கட்டப்படும். அந்தத் தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்குப் பணத்தைக் கொண்டு அல்லது சமூக ரீதியான இதர அதிகார சாதனங்களைக் கொண்டு ஒரு பெண்ணை இணங்கச் செய்யும்படி தம் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நேராது.

 

பெண்கள் உண்மைக் காதலுக்காக மட்டுமன்றி வேறெந்த நோக்கத்துக்காகவும் எந்த ஆணுக்கும் என்றைக்குமே இணங்க மாட்டார்கள், அல்லது பொருளாதார விளைவுகளைப் பற்றி அச்சம் கொண்டு தம்முடைய காதலனுக்குத் தம்மைக் கொடுப்பதற்குத் தயங்க வேண்டிய நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படாது. அப்படிப்பட்ட மக்கள் தோன்றியவுடனே, அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் இன்று நினைக்கிறோமோ, அதைச் சிறிதும் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொரு நபருடைய நடைமுறையை ஒட்டி, தமது சொந்த நடைமுறையையும் அதற்குப் பொருத்தமான, தமது சொந்தப் பொது மக்கள் அபிப்பிராயத்தையும் நிலை நாட்டுவார்கள், விஷயம் அத்துடன் முடிந்து விடும்.” (பக்கம் - 106) 

இத்துடன் இன்றைய வகுப்பையும் முடிகிறது. 

************************************

பின் இணைப்பாக மார்கனின் நூலில் இருந்து

(தென்னிந்தியாவில் உள்ள தமிழர்கள் மத்தியிலும் நியூயார்க் மாநிலத்திலுள்ள செனீகா இரோகுவாய்கள் மத்தியிலும் இரத்த உறவுமுறையைக் குறிக்கும் சொற்கள் இருநூற்றுக்கு மேற்பட்ட உறவு முறைகளில் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன.) 

 

 

Description of Persons

Relationship in Seneca-Iroquois

Translation

Relationship in Tamil

Translation

 

1

My G grandfather’s father

Hoc’- sote

My grandfather

En muppaddan

My 3rd grandfather

2

My G grandfather’s mother

Oc’-sote

My grandmother

En muppaddi

My 3rd grandmother

3

My G grandfather

Hoc’-sote

My grandfather

En puddan

My 2nd grandfather

4

My G grandmother

Oc’-sote

My grandmother

En puddi

My 2nd grandmother

5

My grandfather

Hoc’-sote

My grandfather

En paddan

My grandfather

6

My grandmother

Oc’-sote

My grandmother

En paddi

My grandmother

7

My father

Ha’-nih

My father

En takkappan

My father

8

My mother

No-yeh’

My mother

En tay

My mother

9

My son

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

10

My daughter

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

11

My grandson

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

12

My grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

13

My G grandson

Ka-ya’-da

My grandson

En irandam peran

My 2nd grandson

14

My G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En irandam pertti

My 2nd grand-daughter

15

My G grandson’s son

Ha-ya’-da

My grandson

En mundam peran

My 3rd grandson

16

My G grandson’s daughter

Ka-ya’-da

My grnad-daughter

En mundam pertti

My 3rd grand-daughter

17

My elder brother

Ha’-je

My elder brother

En tamalyah, b annan

My elder brother

18

My elder sister

Ah’-je

My elder sister

En akkari, b tamakay

My elder sister

19

My younger brother

Ha’-ga

My younger brother

En tambi

My younger brother

20

My younger sister

Ka’-ga

My younger sister

En tangaichchi, b tangay

My younger sister

21

My brothers

Da-ya-gua-dan’-no-da

My brothers

En sakotharee

My brothers (Sanskrit)

22

My sisters

Da-ya-gua-dan’-no-da

My sisters

En sakotharekal

My sisters (Sanskrit)

23

My brother’s son (M sp)

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

24

My brother’s son’s wife (M sp)

Ka’-sah’

My daughter-in-law

En marumakal

My daughter-in-law & niece

25

My brother’s daughter (M sp)

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

26

My brother’s daughter’s husband (M sp)

Oc-na’-hosc

My son-in-law

En marumakan

My son-in-law & nephew

27

My brother’s grandson (M sp)

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

28

My brother’s daughter grand-daughter (M sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

29

My brother’s G grandson (M sp)

Ha-ya’-da

My grandson

En irandam peran

My 2nd grandson

30

My brother’s G grand-daughter (M sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En irandam pertti

My 2nd grand-daughter

31

My sister’s son (M sp)

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En marumakal

My nephew

32

My sister’s son’s wife (M sp)

Ka’-sa

My daughter-in-law

En makal

My daughter

33

My sister’s daughter (M sp)

Ka-ya’-wan-da

My niece

En marumakal

My niece

34

My sister’s daughter’s husband (M sp)

Oc-na’-hosc

My son-in-law

En makan

My son

35

My sister’s grandson (M sp)

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

36

My sister’s grand-daughter (M sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En peratti

My My grand-daughter

37

My sister’s G grandson (M sp)

Ha-ya’-da

My grandson

En irandam peran

My 2nd grandson

38

My sister’s G grand-daughter (M sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En irandam pertti

My 2nd grand-daughter

39

My brother’s son (F sp)

Ha-soh’-neh

My nephew

En marumakan

My nephew

40

My brother’s son’s wife (F sp)

Ka’-sa

My daughter-in-law

En makal

My daughter

41

My brother’s daughter (F sp)

Ka-soh’-neh

My niece

En marumakal

My niece

42

My brother’s daughter’s husband (F sp)

Oc-na-hose

My son-in-law

En makan

My son

43

My brother’s grandson (F sp)

Ha-ya-da

My grandson

En peran

My grandson

44

My brother’s grand-daughter (F sp)

Ka-ya-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

45

My brother’s G grandson (F sp)

Ha-ya-da

My grandson

En irandam peran

My 2nd grandson

46

My brother’s G grnad-daughter (F sp)

Ka-ya-da

My grand-daughter

En irandam pertti

My 2nd grand-daughter

47

My sister’s son (F sp)

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

48

My sister’s son’s wife (F sp)

Ka’-sa

My son-in-law

En marumakal

My daughter-in-law & niece

49

My sister’s daughter (F sp)

Ka-ah-wuk

My daughter

En makal

My daughter

50

My sister’s daughter’s husband (F sp)

Oc-na’-hose

My son-in-law

En makan

My son

51

My sister’s grandson (F sp)

Ha-ya-da

My grandson

En peran

My grandson

52

My sister’s grand-daughter (F sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

53

My sister’s G grandson (F sp)

Ha-ya-da

My grandson

En irandam peran

My 2nd grandson

54

My sister’s G grand-daughter (F sp)

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My 2nd grand-daughter

55

My father’s brother (F sp)

Ha’-nih

My father

En periya takkappan

En seriya

My G father (if older)
Little father (if younger)

56

My father’s brother’s wife

Uc-no’-ese

My stepmother

En tay

My mother (th’n my fah’r

57

My father’s brother’s son (older than myself)

Ha’-je

My elder brother

En tamaiyan

My elder brother

58

My father’s brother’s son (younger than myself

Ha’-ga

My younger brother

En tambi

My younger brother

59

My father’s brother’s son’s wife

Ah-ge-ah’-ne-ah

My sister-in-law

En maittuni (o) anni (y)

My cousin and sister-in-law

60

My father’s brother’s daughter (older than My myself)

Ah’-je

My elder sister

En akkari b, tamakay

My elder sister

61

My father’s brother’s daughter (younger than myself)

Ka’-ga

My younger sister

En tangaichchi b, tangay

My younger sister

62

My father’s brother’s daughter’s husband

Ha-ya’-o

My brother-in-law

En maittunan

My brother-in-law & cousin

63

My father’s brother’s son’s son (M Sp)

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

64

My father’s brother’s son’s son (F sp)

Ha-soh’-neh

My nephew

En marumakan

My nephew

65

My father’s brother’s son’s daughter (M sp)

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

66

My father’s brother’s son’s daughter (F Sp)

Ka-son’-ne

My niece

En marumakal

My niece

67

My father’s brother’s daughter’s son !

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En marumakan

My nephew

68

My father’s brother’s my daughter’s son =

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

69

My father’s brother’s daughter’s daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En marumakal

My niece

70

My father’s brother’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

71

My father’s brother’s G grandson

Ha-wa’-da

My grandson

En peran

My grandson

72

My father’s brother’s G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

73

My father’s sister

Ah-ga’-huc

My aunt

En attal

My aunt

74

My father’s sister’s husband

Hoc-no’-ese

My step-father

En maman

My uncle

75

My father’s sister’s son !

Ah-gare’-seh

My cousin

En attan b, maittunan

My cousin

76

My father’s sister’s son =

Ah-gare’-seh

My cousin

En machchan

My cousin

77

My father’s sister’s son’s wife

Ah-ge-ah’-ne-ah

My sister-in-law

En tangay

My younger sister

78

My father’s sister’s daughter !

Ah-gare’-seh

My cousin

En maittuni

My cousin

79

My father’s sister’s daughter =

Ah-gare’-she

My cousin

En machchi, b machchini

My cousin

80

My father’s sister’s daughter’s husband

Ha-wa-o’

My brother-in-law

En annan, b tambi

My elder or younger brother

81

My father’s sister’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En marumakan

My nephew

82

My father’s sister’s son’ son =

Ha-soh’-neh

My nephew

En makan

My son

83

My father’s sister’s son’s daughter !

Ka-ah’-wuk

My daughter

En marumakal

My niece

84

My father’s sister’s son’s daughter =

Ka-soh-neh

My niece

En makal

My daughter

85

My father’s sister’s daughter’s son !

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En makan

My son

86

My father’s sister’s daughter’s son =

Ha-ah-wuk

My son

En marumakan

My nephew

87

My father’s sister’s daughter’s daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En makal

My daughter

88

My father’s sister’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En marumakal

My niece

89

My father’s sister’s G grandson

Ha-wa’-da

My grandson

En peran

My grandson

90

My father’s sister’s G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

91

My mother’s brother

Hoc-no’-neh

My uncle

En maman

My uncle

92

My mother’s brother’s wife

Ah-ga-ne-a

My aunt-mother

En mame

My aunt

93

My mother’s brother’s son !

Ah-gare-she

My cousin

En maittunan

My cousin

94

My mother’s brother’s son =

Ah-gare’-she

My cousin

En machchan

My cousin

95

My mother’s brother’s wife

Ah-ge-ah’-ne-ah

My sister-in-law

En tangay

My younger sister

96

My mother’s brother’s daughter !

Ah-gare’-sah

My cousin

En maittuni

My cousin

97

My mother’s brother’s daughter =

Ah-gare’-sah

My cousin

En machchari

My cousin

98

My mother’s brother’s daughter’s husband

Ha-ya’-o

My brother-in-law

En annan (o) tambi (y)

My elder or younger brother

99

My mother’s brother’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En marunakan

My nephew

100

My mother’s brother’s son’s son =

Ha-soh’-neh

My nephew

En makan

My son

101

My mother’s brother’s son’s daughter !

Ka-ah’-wuk

My daughter

En marumakal

My niece

102

My mother’s brother’s son’s daughter =

Ka-soh’-neh

My niece

En makal

My daughter

103

My mother’s brother’s brother’s daughter’s son !

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En makan

My son

104

My mother’s brother’s daughter’s son =

Ha-ah’-wuk

My son

En marqmakan

My nephew

105

My mother’s brother’s daughter’ daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En makal

My daughter

106

My mother’s brother’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En marumakal

My niece

107

My mother’s brother’s G grandson

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

108

My mother’s brother’s G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

109

My mother’s sister’s

No-yeh’

My mother

En periya tay (if older than myself) En seriya tay (if younger than myself)

My mother, great or little

110

My mother’s sister’s husband

Hoc-no’-ese

My stepfather

En takkappan (p. or s.)

My father, great or little

111

My mother’s sister’s son (older than myself)

Ha’-je

My elder brother

En tamaiyan, b, annan

My elder brother

112

My mother’s sister’s son (younger than myself)

Ha’-ga

My younger brother

En tmbi

My younger brother

113

My mother’s sister’s son’s wife

Ah-ge-ah’ne-ah

My sister-in -law

En maittuni

My sister-in-law & cousin

114

My mother’s sister’s daughter (older than myself)

Ah’-je

My elder sister

En akkari b, tamakay

My elde sister

115

My mother’s sister’s daughter (younger than myself)

Ka’-ga

My younger sister

En tangaichchi, b, tangy

My younger sister

116

My mother’s sister’s daughter’s husband

Ha-ya’-o

My brother-in-law

En maittunal

My brother-in-law & cousin

117

My mother’s sister’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

118

My mother’s sister’s son’s son =

Ha-soh’-neh

My nephew

En marumakam

My nephew

119

My mother’s sister’s son’s daughter !

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

120

My mother’s sister’s daughter =

Ka-soh’-neh

My niece

En marumakal

My niece

121

My sister’s daughter’s son !

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En marumakan

My nephew

122

My mother’s sister’s daughter’s son =

Ha-ah’-wuk

My son

En makal

My son

123

My mother’s sister’s daughter’s daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En marumakal

My niece

124

My mother’s sister’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My dauther

125

My mother’s sister’s

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

126

My mother’s sister’s G grandson

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

127

My mother’s sister’s G grand-daughter

Hoc’-sote

My grandfather

En paddan (p. & s.)

My grandfather. Great or little

128

My father’s father’s brother’s son

Ha’-nih

My father

En takkappan (p. & s.)

My father great or little

129

My father’s father’ brother’s son’s son (older than myself)

Ha’-je

My elder brother

En annan, b, tamaiyan

My elde brother

130

My father’s father’s brother’s son’s son (younger than myself)

Ha’-ga

My younger brother

En tambi

My younger brother

131

My father’s father’s brother’s son’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

132

My father’s father’s brother’s son’s son’s son =

Ka-soh’-neh

My nephew

En marumakan

My nephew

133

My father’s father’s brother’s son’s son’s daughter !

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makan

My daughter

134

My father’s father’s brother’s son’s sons’ daughter

Ka-soh’-neh

My niece

En marumakal

My niece

135

My father’s father’s brother’s G G grandson

Ha-wa’-da

My grandson

En teran

My grandson

136

My father’s father’s brother G G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

137

My father’s father’ sister

Oc’-sote

My grandmother

En paddi (p. & s.)

My grandmother, great or little

138

My father’s father’ sister’s daughter

Ah-ga’-huc

My aunt

En tay (p. & s.)

My mother great or little

139

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter !

Ah-gare’-she

My cousin

En tamakay (o) tangay (y)

My elder or younger sister

140

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter =

Ah-gare’-she

My cousin

En tamakay (o) tangay (y)

My elder or younger sister

141

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter’s son !

Ha-ya’-wa-da

My nephew

En marumakan?

My nephew

142

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter’s son =

Ha-ah’-wuk

My son

En makan?

My son

143

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter’s daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En marumakal?

My niece

144

My father’s father’ sister’s daughter’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal?

My daughter

145

My father’s father’ sister’s G G grandson

Ah-wa’-da

My grandson

En peran

My grandson

146

My father’s father’ sister’s G G grand-daughter

Ka-wa’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

147

My mother’s mother’s brother

Hoc’-sote

My grandfather

En paddan (p. & s.)

My grandfather, great or little

148

My mother’s mother’s brother’s son

Hoc-no-she

My uncle

En maman

My uncle

149

My mother’s mother’s brother’s son’s son !

Ah-gare’-sah

My cousin

En maittunan

My cousin

150

My mother’s mother’s brother’s son’s son =

Ah-gare’-sah

My cousin

En machchan

My cousin

151

My mother’s mother’s brother’s son’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En marumakan

My nephew

152

My mother’s mother’s brother’s son’s son’s son =

Ha-soh’-neh

My nephew

En makan

My son

153

My mother’s mother’s brother’s son’s son’s daughter !

Ka-ah’-wuk

My dauher

En marumakal

My niece

154

My mother’s mother’s brother’s son’s son’s daughter =

Ka-soh’-neh

My niece

En makal

My daughter

155

My mother’s mother’s brother’s G G grandson

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

156

My mother’s mother’s brother’s G G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

157

My mother’s mother’s sister

Oc’-sote

My grandmother

En paddi (p. & s.)

My grandmother, great or little

158

My mother’s mother’s sister’s daughter

No-yeh’

My mother

En tay (p.& s.)

My mother, great or little

159

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter (older than myself)

Ah’-je

My elder sister

En tamakay

My elde sister

160

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter (younger than myself)

Ka’-ga

My younger sister

En tangay

My younger sister

161

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s son !

Ha-ya’-wan-da

My nephew

En marumakan

My nephw

162

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s =

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

163

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s daughter !

Ka-ya’-wan-da

My niece

En marumakal

My niece

164

My mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s daughter =

Ka-ah’-wuk

My daughter

En makal

My daughter

165

My mother’s mother’s sister’s G G grandson

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

166

My mother’s mother’s sister’s G G grand-daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

167

My father’s father’s father’s brother

Hoc’-sote

My grandfather

En irandam paddan

My 2nd grandfather

168

My father’s father’s father’s brother’s son

Hoc’-sote

My grandmother

En paddan (p. & s.)

My grandfather, G or little

169

My father’s father’s father’s brother’s son’s son (older than myself)

Ha’-nih

My father

En takkappan (p. & s.)

My father, G or little

170

My father’s father’s father’s brother’s son’s son’s son !

Ha-ah’-wuk

My son

En makan

My son

171

My father’s father’s father’s brother’s son’s son’s son’s son’s son

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My grandson

172

My father’s father’s father’s brother

Oc’-sote

My grandmother

En irandam paddi

My 2nd grandmother

173

My father’s father’s father’s sister’s daughter

Oc’-sote

My grandmother

En paddi (p. & s.)

My grandmother, G or little

174

My father’s father’s father’s sister’s daughter’s daughter

No-yeh’

My mother

En tay (p. & s.)

My mother G or little

175

My father’s father’s father’s sister’s daughter’s daughter’s daughter !

Ah’-je

My elder sister

En tamakay b, tangay?

My sister, elder or younger

176

My father’s father’s father’s sister’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter

Ha-soh’-neh

My niece

En marumakal

My niece

177

My father’s father’s father’s sister’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter

Ha-ya’-da

My grand-daughter

En pertti

My grand-daughter

178

My mother’s mother’s mother’s brother

Hoc’-sote

My grandfather

En irandam paddan

My 2nd grandfather

179

My mother’s mother’s mother’s brother’s son

Hoc’-sote

My grandfather

En paddan (p. & s.)

My grandfather, G or little

180

My mother’s mother’s mother’s brother’s son’s son

Hoc-no’-seh

My uncle

En maman

My uncle

181

My mother’s mother’s mother’s brother’s son’s son’s son’s son !

Ah-gare’-she

My cousin

En maittunan

My cousin

182

My mother’s mother’s mother’s brother son’s son’s son’s son’s =

Ha-ah’-wuk

My son

En marumakan

My nephew

183

My mother’s mother’s mother’s brother’s son’s son’s son’s son’s son

Ha-ya’-da

My grandson

En peran

My my grandchild

184

My mother’s mother’s mother’s sister

Oc’-sote

My grandmother

En irandam paddi

My 2nd grandmother

185

My mother’s mother’s mother’s sister’s daughter

Oc’-sote

My grandmother

En paddi (p. & s.)

My grandmother G or little

186

My mother’s mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter

No-yeh’

My mother

En tay (p. & s.)

My mother G or little

187

My mother’s mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s daughter (older than myself)

Ah’-je

My elder sister

En akkari

My elde rsister

188

My mother’s mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter =

Ka-ya’-wan-da

My niece

En makkal

My dauther

189

My mother’s mother’s mother’s sister’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter’s daughter

Ka-ya’-da

My grand-daughter

En perrtti

My grand-daughter

190

My husband

Da-yake’-ne

My husband

En kanavan, b, purnshan

My husband

191

My wife

Da-yake’-ne

My wife

En mainavi, b, parnchatti

My wife

 

192

My husband’s father

Ha-ga’-sa

My father-in-law

En maman, b, mamanar

My uncle & father-in-law

 

193

My husband’s mother

Ong-ga’-sa

My mother-in-law

En mami, b, mannai

My aunt & mother-in-law

 

194

My wife’s father

Oc’-na’-hose

My father-in-law

En maman

My uncle & father

 

195

My wife’s mother

Oc’-na’-hose

My mother-in-law

En mamai

My aunt

 

196

My son-in-law

Oc’-na’-hose

My son-in-law

En mapillai, b, marumakal

My son-in-law & nephew

 

197

My daughter-in-law

Ka’-sa

My daughter-in-law

En marumakal

My daughter-in-law & niece

 

198

My stepfather

Hoc-no’-ese

My stepfather

 -