Sunday, 26 September 2021

மார்க்சியம்

(“செங்கொடி மையம் என்கிற வாசகர் வட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட வகுப்பு கள்) 

1) இயற்கைவியல் பொருள்முதல்வாதம்

(இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்) -25-09-2021

2) இயக்கவியல், இயக்கவியல் வகையினங்கள் - 02-10-2021

3) வரலாற்றியல் பொருள்முதல்வாதம்

4) அடித்தளமும் மேற்கட்டமைப்பும் என்கிற கோட்பாடு

5) அரசியல் பொருளாதாரம்

6) உபரி மதிப்பு

7) கற்பனாவாத சோஷலிசமும் விஞ்ஞான சோஷலிசமும்

8) விஞ்ஞான சோஷலிசம்

No comments:

Post a Comment